© DevStack. All rights reserved.
Asfalt

Asfalt kan worden gebruikt voor de meest uiteenlopende terrein verhardings constructies. Door het kiezen van een bepaalde verhouding tussen de verschillende grondstoffen en door te variëren in de korrelvorm en de gradering van steen, zand en vulstof kunnen alle mogelijke mengseleigenschappen voor de meest uiteenlopende toepassingen aan het asfalt worden gegeven.

Voor de aanleg, renovatie en het onderhoud van asfaltverhardingen kunt u terugvallen op één vertrouwd adres: Horster Wegenbouw Combinatie , beschikken wij over veelzijdige kennis om alle soorten asfaltverhardingen voor alle mogelijke bestemmingen in topconditie te brengen en te houden. voor een offerte aanvraag d.otterdijk@asfalterenlimburg.nl

Asfalt is een mengsel van grind of steenslag, zand en een zeer fijne vulstof dat met bitumen, een product uit de aardolie-industrie en niet te verwarren met teer, aan elkaar wordt gekleefd. Al in de oudheid kende men asfalt. Het werd gewonnen op die plaatsen waar in de natuur de ruwe aardolie aan het aardoppervlak tevoorschijn kwam en zich mengde met stenen en zand. Tegenwoordig wordt asfalt geproduceerd in moderne asfaltfabrieken, en nog steeds met praktisch dezelfde grondstoffen.

Afhankelijk van de toepassing kan bijvoorbeeld gekozen worden voor een vloeistofdicht asfaltmengsel of voor waterdoorlatend en geluidsreducerend zeer open asfaltbeton, voor flexibele mengsels of voor mengsels die bestand zijn tegen hoge belastingen. Asfalt is bovendien snel aangelegd, vrijwel direct gebruiksklaar, bestand tegen chemische aantasting, naadloos, gemakkelijk in onderhoud en kan desgewenst in kleur en/of een sierpatroon worden uitgevoerd.

Deklaag frezen

Reconstructies van asfaltwegen wordt vaak alleen de deklaag vervangen door nieuw asfalt. Soms dient echter de gehele verhardingsconstructie te worden verwijderd. Sloopfrezen is dan een prima alternatief voor het opbreken. Zowel sloopfrezen als het frezen van deklagen kunnen wij zelfstandig met ons materieel uitvoeren. Tevens kan er selectief gefreesd worden in het geval van teerhoudende lagen. Vrijkomende materialen kunnen op deze manier gescheiden worden afgevoerd.

Markering frezen

Wegmarkering bestaat uit thermoplastisch materiaal wat, voordat het wegdek wordt gefreesd, apart verwijderd dient te worden. waarna het vrijkomende materiaal separaat kan worden afgevoerd. Het freesasfalt van de te verwijderen deklaag kan daarna zonder verontreiniging in nieuw asfalt worden hergebruikt.

Profielfrezen

Wegen liggen onder afschot om de afwatering te garanderen. Bij reconstructies moet de dwarsverkanting soms worden aangepast. Door de nieuwe weghoogte te vergelijken met de bestaande weghoogte kan er worden bepaald wat er aan asfalt moet worden weggefreesd. Deze “freescijfers” worden op het wegdek aangegeven en de freesmachinist kan zo exact de weg onder het vereiste profiel brengen. Tevens is het mogelijk de weg onder een vast percentage in dwarsrichting te profileren.

Contact informatie

Horster Wegenbouw Combinatie

 Songertweg 14 5961 NG Horst
 077 2057755

info@horsterwegenbouw.nl