© DevStack. All rights reserved.

Innovatief

Innovatie in de wegenbouw

HWC  heeft een pittige duurzaamheidsambitie. In de praktijk betekent dat onder andere dat we continu werken aan de reductie van CO2-uitstoot. We investeren in innovatief en duurzaam materieel. Daarnaast trainen we onze mensen in verantwoord gebruik van ons materieel en zuiniger draaien.

Laagtemperatuur asfalt. Geluidarme wegdekken en klinkerwegen . Toepassing van gerecyclede materialen. Digitaal procesbeheer. De weg van de toekomst begint hier.

Via vooruitstrevende onderzoeken en experimenten maken we onze wegen duurzamer, slimmer en groener.

Contact informatie

Horster Wegenbouw Combinatie

 Songertweg 14 5961 NG Horst
 077 2057755

info@horsterwegenbouw.nl