Asfalteren

HomeAsfalteren

Asfalteren

Asfalt is een mengsel van grind of steenslag, zand en een zeer fijne vulstof dat met bitumen, een product uit de aardolie-industrie en niet te verwarren met teer, aan elkaar wordt gekleefd. Al in de oudheid kende men asfalt. Het werd gewonnen op die plaatsen waar in de natuur de ruwe aardolie aan het aardoppervlak tevoorschijn kwam en zich mengde met stenen en zand. Tegenwoordig wordt asfalt geproduceerd in moderne asfaltfabrieken en nog steeds met praktisch dezelfde grondstoffen.

Asfalt kan worden gebruikt voor de meest uiteenlopende terreinverhardingsconstructies. Door het kiezen van een bepaalde verhouding tussen de verschillende grondstoffen en door te variëren in de korrelvorm en de gradering van steen, zand en vulstof kunnen alle mogelijke mengsel eigenschappen voor de meest uiteenlopende toepassingen aan het asfalt worden gegeven.

Afhankelijk van de toepassing kan bijvoorbeeld gekozen worden voor een vloeistofdicht asfaltmengsel of voor waterdoorlatend en geluidsreducerend zeer open asfaltbeton voor flexibele mengsels of voor mengsels die bestand zijn tegen hoge belastingen. Asfalt is bovendien snel aangelegd, vrijwel direct gebruiksklaar, bestand tegen chemische aantasting, naadloos, gemakkelijk in onderhoud en kan desgewenst in kleur en/of een sierpatroon worden uitgevoerd.

Voor de aanleg, renovatie en het onderhoud van asfaltverhardingen kunt u terugvallen op één vertrouwd adres: Horster Wegenbouw Combinatie. Wij beschikken over veelzijdige kennis om alle soorten asfaltverhardingen voor alle mogelijke bestemmingen in topconditie te brengen en te houden. Voor een offerte-aanvraag: d.otterdijk@asfalterenlimburg.nl

Fietspad Mierlo Bredeschool rode asfalt

Ons pakket omvat daarnaast niet alleen alle soorten oppervlaktebehandelingen. U kunt ons ook inschakelen voor grote en kleine asfaltreparaties, het vullen van scheuren en het aanbrengen van dunne deklagen van asfalt. Daarnaast inspecteren wij in opdracht uw verharding, adviseren wij u over te nemen maatregelen en stellen wij desgewenst een meerjarig onderhoudscontract op. U kunt ons natuurlijk ook gewoon de door u gewenste onderhoudsmaatregelen laten uitvoeren.

We beschikken over verschillende grote en kleine asfaltsets die bediend worden door enthousiaste en ervaren mensen.

De combinatie van onze ervaring en ons uitstekende materieel staat aan de basis van topkwaliteit in asfalteren. Voeg daar de vakkennis en het enthousiasme van onze medewerkers aan toe en u bent verzekerd van een optimale aanleg en onderhoud van uw asfaltverhardingen.

Frezen

Deklaag frezen

Bij reconstructies van asfaltwegen wordt vaak alleen de deklaag vervangen door nieuw asfalt. Soms dient echter de gehele verhardingsconstructie te worden verwijderd. Sloopfrezen is dan een prima alternatief voor het opbreken. Zowel sloopfrezen als het frezen van deklagen kunnen wij zelfstandig met ons materieel uitvoeren. Tevens kan er selectief gefreesd worden in het geval van teerhoudende lagen. Vrijkomende materialen kunnen op deze manier gescheiden worden afgevoerd.

Markering frezen

Wegmarkering bestaat uit thermoplastisch materiaal wat, voordat het wegdek wordt gefreesd, apart verwijderd dient te worden, waarna het vrijkomende materiaal separaat kan worden afgevoerd. Het freesasfalt van de te verwijderen deklaag kan daarna zonder verontreiniging in nieuw asfalt worden hergebruikt.

Profielfrezen

Wegen liggen onder afschot om de afwatering te garanderen. Bij reconstructies moet de dwarsverkanting soms worden aangepast. Door de nieuwe weghoogte te vergelijken met de bestaande weghoogte kan er worden bepaald wat er aan asfalt moet worden weggefreesd. Deze “freescijfers” worden op het wegdek aangegeven en de freesmachinist kan zo exact de weg onder het vereiste profiel brengen. Tevens is het mogelijk de weg onder een vast percentage in dwarsrichting te profileren.

Bakfrezen

Bij kleine reparaties aan het asfalt worden bakken gefreesd om plaatselijk de schade te herstellen. Afhankelijk van de omvang van de schade en de vereiste diepte kunnen wij deze werkzaamheden met ons materieel verzorgen.

Aanzetten frezen

Ter plaatse van de overgang van oud op nieuw asfalt zijn aanzetten nodig om een zodoende een vlak wegdek te verkrijgen.

Betonverharding frezen

Betonvloeren opruwen en het verwijderen van oneffenheden kunnen wij met onze frezen voor u uitvoeren. Omdat beton harder is dan asfalt worden hiervoor speciale beitels gebruikt.

Sleuven frezen

Ter plaatse van aan te brengen kabels en leidingen kunnen wij sleuven frezen in het asfalt, eventueel haaks op de wegrichting. Tevens frezen wij sleuven voor bijvoorbeeld geleidebanden.