Grondbank

HomeGrondbank

Grondbank

  • Grondbank slopen woningen en bedrijf gebouwen
  • transport puin naar eigen recycling
  • breken en verwerken granulaten
  • grondwerk ten behoeve van woningen en bedrijfsgebouwen
  • inzameling van diverse afvalstromen
  • beheren van eigen grondbank, het innemen en weer afzetten van diverse klasse-soorten
  • verontreinigde grond
  • grond- en bodemonderzoek
Grondonderzoek

Voor het toepassen van grond in werken moet de kwaliteit vooraf vastgesteld worden volgens de regels van het bouwstoffenbesluit. Een tijdige keuring voorkomt stagnatie in het werk.

Bodemonderzoek

Voor aan- en verkoop van percelen, het aanvragen van een bouwvergunning of een vergunning in het kader van de wet milieubeheer is een verkennend bodemonderzoek (‘schonegrondverklaring’) gewenst of zelfs vereist.

HWC voor grondwerk

Grondwerk vormt de basis van elk bouwwerk. Grondwerk is vaak de start van de realisatie van projecten. Bij HWC verzorgen wij voor u de uitvoering van het ontgraven van watergangen en -partijen, het ontgraven en aanvullen van bouwputten, grondwerk voor de aanleg van verhardingen, rioleringen en drainage alsmede het aan- en afvoeren van grond en zand en het realiseren van ophogingen zoals geluidswallen en terreinen.

Wij denken mee

HWC denkt met u mee op het gebied van grondwerk. HWC heeft de beschikking over de juiste locaties voor het betrekken of afvoeren van grondstromen, zodat de beste kwaliteit en prijs voor onze relaties kan worden gerealiseerd. Dat HWC niet alleen het grondwerk uitvoert, maar ook de benodigde vergunningen en administratieve verantwoording verzorgt spreekt natuurlijk voor zich.

De beste oplossing voor grondwerk

HWC zoekt voor u naar de beste oplossing voor uw grondwerk. Dit houdt in dat ook naar bijvoorbeeld de toepassing van voordeligere, alternatieve materialen wordt gekeken. Met behoud van kwaliteit natuurlijk. Want ook voor grondwerk van HWC geldt: KWALITEIT IS TOEKOMST!