Bodemsanering

HomeBodemsanering

Bodemsanering

Om een bodemsanering te mogen uitvoeren heeft u toestemming nodig van de overheid of moet u een melding doen. Maar wellicht moeten er naast de sanering ook andere werkzaamheden plaatsvinden. Om de verontreinigde grond te kunnen verwijderen moet u bijvoorbeeld een boom kappen of een bouwwerk slopen. Maar ook voor werkzaamheden in de buurt van bijvoorbeeld een spoorweg of kabels en leidingen gelden regels. In die situaties kan een (aparte) toestemming of melding vereist zijn. Ten slotte is het raadzaam tijdig met de bevoegde overheden contact op te nemen en (informeel) vooroverleg te hebben over uw plannen. Zo bereidt u het saneringsproject goed voor en voorkomt u verrassingen achteraf of vertragingen.

De kosten van ontgraveningen kunnen uitgesplitst worden in kosten in het kader van het saneringsonderzoek en in kosten voor de uitvoering van de sanering.

In zijn algemeenheid zijn de kosten afhankelijk van de volgende zaken:

  • uitgestrektheid, complexiteit en grootte van de beoogde sanering
  • toegankelijkheid van het terrein en werkomstandigheden
  • Veiligheidsmaatregelen, verzekeringen, directie, bewaking, onderhoud
Effectieve sanering van bodemverontreining!

Als onderdeel van en gerelateerd aan sloopprojecten voeren wij HWC bodemsaneringen uit, maar ook “losse” saneringen behoren tot onze kernactiviteiten. Kijkend naar de toekomstige bestemming van een locatie en het type verontreiniging maakt HWC de bodem geschikt voor het beoogde gebruik.

Altijd de beste saneringsstrategie

Een verontreiniging gecombineerd met het toekomstig gebruik biedt vaak de mogelijkheid tot meerdere varianten met een eigen aanpak en bijbehorende kosten. Naast lage kosten kijken wij samen met u ook naar aspecten als duurzaamheid, overlast en doorlooptijd. Op deze wijze bepalen wij samen met u wat de beste variant is.

Vervolgens verzorgen wij het gehele traject van melding, het opstellen van een plan van aanpak, de nazorg en rapportage (“schoon grond verklaring”) na het uitvoeren van de werkzaamheden.